Địa chỉ: P. 107 nhà B, trường ĐH Tây Bắc, tổ 2, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La.

Thư điện tử (Email): tbt@utb.edu.vn