HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM “VĂN HÓA DÂN TỘC MÔNG TẠI SƠN LA”

Nhận lời mời của Bảo tàng tỉnh Sơn La, ngày 8/5/2022, Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Tây Bắc đã tham gia sự kiện trải nghiệm “Văn hóa dân tộc Mông tại Sơn La” được tổ chức tại khuôn viên Di tích Nhà tù Sơn La. Chương trình có sự tham gia […]